De consultaties zijn steeds op afspraak.
Een afspraak kan u maken via:

 

Wij voorzien per afspraak een bepaalde gemiddelde tijdsduur.
Om deze reden vragen wij per patiënt één afspraak te maken, op deze manier kunnen wij iedereen voldoende tijd geven en vermijden we langere wachttijden voor de patiënten die later komen.

Denkt u meer tijd nodig te hebben om een bepaalde reden (bijvoorbeeld bij een kleine heelkundige ingreep, afname van een cardiogram en bloedname voor een ingreep, een moeilijk gesprek, …) dan kan dit uiteraard. Contacteer ons dan telefonisch en dan plannen wij dit voor u in.

Voor urgenties kan u uiteraard ook terecht, wij doen steeds ons best deze zo goed mogelijk op te vangen.

Huisbezoeken leggen wij graag af bij ernstige ziekte of immobiliteit.

Voor administratieve formaliteiten kan u in de voormiddag terecht bij onze praktijkassistente.