Voor afspraken, attesten, aanvragen en administratieve aangelegenheden kan u in eerste instantie terecht bij de praktijkassistente.
Zij maakt deze zaken in orde in overleg met één van de artsen.

Attesten die niet stroken met de werkelijkheid worden uiteraard niet afgeleverd.

Voorschriften vraagt u in de regel best bij een bezoek aan de arts voor een periode in onderling overleg.

Comments